Örme Enerji İletim Direkleri ( 154 kV ve 134 kV )

Örme Enerji İletim Direkleri ( 154 kV ve 134 kV )
Müşteri ya da Tek-Galvaniz tarafından projesi hazırlanan, statik hesapları yapılan, tasarımı gerçekleştirilen Tek-galvaniz örme enerji iletim direkleri coğrafi koşullar göz önünde tutularak üretilir.