Örme Direkler

Anten ve Baz İstasyonu Direkleri

Anten ve Baz İstasyonu Direkleri

Radyo-televiyon-GSM hizmetlerinin alıcı ve verici ihtiyaçlarını karşılayan Tek-Galvaniz an..

Örme Enerji İletim Direkleri ( 154 kV ve 134 kV )

Örme Enerji İletim Direkleri ( 154 kV ve 134 kV )

Müşteri ya da Tek-Galvaniz tarafından projesi hazırlanan, statik hesapları yapılan, tasarı..

Trafo Direkleri ve Merkez İstasyonu

Trafo Direkleri ve Merkez İstasyonu

TEDAŞ standartlarında ya da müşterinin istekleri doğrultusunda özel olarak projelendirileb..